Plataformaren aurkezpena

www.pikorteatroaula.com lineako plataforma pedagogikoa ikastetxeetako irakasleei beraien ikasle gazteen hazkunde eta heldutasun pertsonaleko prozesuan laguntzeko helburu nagusiarekin sortu da, prebentzio-baliabideak eskainiz eta gai gatazkatsuen tratamenduan lagunduz.

Plataformaren edukiak estuki lotuta daude Pikor Teatro Arabako antzerki-konpainiak azken 10 urte hauetan estatu osoko ikastetxeetako gazte eta nerabeekin egiten duen lan eszeniko eta pedagogikoarekin. Nerabeekin lan egiten eskarmentu handia duen prebentzio arloko pedagogo- eta profesional-talde batek prestatu ditu ikuskizun bakoitzarekin eta planteatutako gaiarekin batera doazen material didaktikoak.

Plataformak planteatutako gaiak bat etorriko dira gazteentzako gure lau ikuskizunek planteatutakoekin eta lau Programa Didaktiko berezitu eratuko dituzte, ikuskizun bakoitzaren izenburu berarekin:

1  Arriskuko kontsumoak: legezko eta legez kontrako drogak. Droga-kontsumo problematikoak nerabe eta gazteen artean. ”Zapaldu marra” ikuskizuna.

2  Eskola-jazarpena eta genero-indarkeria. Gazteak eta indarkeria. “JoKoaut” ikuskizuna.

3  Komunikazioaren Teknologia berrien erabilera desegokia (sare sozialak, jokoak eta sexua sarean, jazarpen birtuala, bideo-jokoak, etab). “S@rebegian” ikuskizuna.

4  Dolua eta galerak. Lagun egitea. Heriotzaren pertzepzioa.  Suizidioa eta nerabezaroa. “Jauzi hirukoitza” ikuskizuna.

13 eta 17 urte bitarteko gazteekin lan egiteko asmatutako plataforma, aukeratutako Programa Didaktikoaren arabera.

Ikastetxe bakoitzak, bere errealitate, arazo edo interesen arabera, programa baten edo bestearen erabilera-lizentzia hartu ahal izango du.

Lau Programa Didaktikoetako bakoitzari modu independentean heldu ahal izango zaio plataformaren barruan, gaztelaniaz eta euskaraz.

Estatu osoko ikastetxeetatik jaso ditugu plataforma pedagogiko hau egiteko eskaerak, gure ikuskizunetarako sarbidea errazteko nerabe eta gazteen arteko prebentzio-baliabide eraginkor gisa.

Proposatzen dugun prozedura pedagogikoa taldea ikaskuntza-prozesuko protagonista hartzean oinarritzen da. Banakotasunetik abiatuta, baina bizipenak, pentsamenduak eta emozioak partekatuz, taldean ikastea da kontua. Programa bakoitzaren garapenerako, taldearen edo mailaren aurrez aurreko saioak konbinatuko ditugu. Saio horietan, ikaskide guztiek lan indibidual eta pertsonalizatuak aurkitzen dituzte eta zuzenean aurre egiten diete. Ikasle bakoitzak norbere buruarentzat lan egiten du edo taldeari ekarpenak egiten dizkio etxetik, sarean lan eginez.

Ikasleak ikastetxetik edo etxetik sartzen diren lineako plataforma baten bidez obra osoa eta ikuskizuneko eszenak edo horiekin batera doazen baliabide pedagogikoak ikusteko aukera izatea oso garrantzitsua da nahasita dauden irakasleentzat, asko errazten duelako planteatutako jardueren jarraipena eta koordinazioa.

Ikasgeletan ikasle gazteen bizikidetza eta izaera kritikoa lortzen lagunduko duen eztabaida sortzeko baliabide berritzaile gisa ageri da antzerkia. Horretarako, eskola-komunitatea kezkatzen duten eta DBHko eta Batxilergoko ikasle gazteei zuzenean eragiten dien gaurkotasunez betetako gai latzei egiten die aurre.

Plataformaren proposamen didaktikoaren eraginkortasuna azken hamar urte hauetan ehunka esku-hartze egin ondoren eta milaka ikasle inplikatu ondoren lortutako esperientziak eta egindako inkestek berresten dute.

 

Programa Didaktiko bakoitza honako hauek osatzen dute:

1  Ikuskizunaren bideo osoa, Programaren hasieran ikusteko.

2  Hala eskatzen duten jardueretan erabiliko diren ikuskizuneko eszena guztien bideoak.

3  Landutako gaiei buruzko jarraibide teorikoen blokea irakasleei zuzenduta, eta transmititu beharreko edo eztabaida planteatu beharreko kontzeptu, balio eta portaera nagusien hautaketa. Garrantzitsuak direnak irakasleei aholku emateko eta hausnarketa zentratzeko.

4  Banakako eta taldeko hausnarketa-jardueren proposamenak, haien jarrerak, sinesmenak eta aurretiko ideiak aztertzeko aukera emango dutenak eta haien prestakuntza-premiak ezagutzeko aukera emango digutenak prozesua gidatu ahal izateko.

5  Jarduera praktikoen proposamenak, eduki berriak eta ikaslea protagonista duten informazioak ematen dituztenak.

6  Hasierako ebaluazioa egiteko eta aurretiko edukiak aurkezteko proposamenak.

7  Ikuskizuneko multimedia baliabideak eta material didaktikoa.

8  Eztabaida-jarduerak, ikasleek beraien ezagutzak idatziz azaldu, argudiatu, balioetsi eta alderatu ditzaten.

9  Barne-komunikazioko tresnak: foroa, txata eta barne-mezularitza.

10  Tutoretzako komunikazio-tresna pribatuak: egunerokoa eta posta elektronikoa.

11  Azken balorazioko inkesta (desberdinak irakasleentzat eta ikasleentzat)

Plataformako lau Programa Didaktikoetako edozein erabiltzeko prozedura

 

– Talderako jarduera bat programatu baino lehen, aukeratutako programa didaktikoari dagozkion irakasleentzako jarraibide teorikoak irakurtzea gomendatzen da.

– Antzezpena ikusi aurretik ikasgelan saio bat eta jarduera bat egitea proposatu taldeari. Parte-hartzaileak intelektualki eta emozionalki prestatu behar dira. Gaian sartu behar ditugu, erabili behar ditugun kontuetan eta metodologian.

– Elkarrekin ikusi ikuskizun osoaren proiekzioa, aukeratutako Programaren euskarria.

– Ikuskizuna ikusi ondoren, beste saio bat proposatu, hain zuzen ere, talde osoa berriro bildu eta bakoitzaren sentsazioak eta emozioak azaltzeko. Interesgarria da ikasgelako saio bat erabiltzea ikuskizunak zer iradoki digun, nola bizi izan dugun eta zer gogorarazi digun azaltzeko.

– Jarduera praktikoak eta orientabide teorikoak lantzeko saioak. Saio horietan plataformako material didaktiko guztia erabili ahal izango da jarduera koordinatzen duten irakasleei komeni zaien gisa. Lan hori sarean, banaka edo talde txikietan egingo da.

– Programan parte hartu duten guztien artean egindako azken inkestaren emaitzak ezagutu ondoren, bateratzeko azken saioa egingo da ikasgelako kide guztiak bilduta.

E-mail: info@pikorteatro.com

Diseño web Alma Digital

E-mail: info@pikorteatro.com

Diseño web Alma Digital